VEILIGHEID VOOR ALLES

 

Wij zetten ons in voor het leveren van veilige producten die in overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de bescherming van onze klanten. Meer specifiek vertaalt die inzet van BRP zich in de volgende acties:

  • Het integreren van algemeen geldende principes voor productveiligheid in iedere fase, van ontwerp, constructie, test, fabricage en marketing tot after-sales service;
  • Het toepassen van de meest moderne methodeleer op het gebied van de beoordeling van productveiligheid;
  • Het verstrekken van duidelijke en nauwkeurige informatie over productveiligheid aan onze klanten; en
  • Het tijdig instellen van afdoende onderzoek en het nemen van corrigerende maatregelen wanneer dat nodig is in reactie op signalen over onvoldoende productveiligheid.

Innovatie

Meer informatie

Werken bij BRP

Vacatures

Onze vestigingen

Wereldwijd aanwezig