Privacybeleid

Werkingsfeer

Dit Privacy-Beleid geldt voor alle informatie, inclusief persoonlijke informatie over u, verzameld door BRP. (Bombardier Recreational Products Inc. en haar dochterondernemingen) 
BRP hecht belang aan de bescherming van uw privacy en is voorstander van een algemeen open beleid over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken. 

Doel

Het doel van dit Privacy-Beleid is u te informeren over de beleidslijnen van BRP die gelden voor de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonlijke informatie die verschaft kan worden door toegang of gebruik van onze websites, diensten en gerelateerde producten of die op een andere manier door ons verzameld worden.

Bij aankoop van onze producten of bij gebruik van onze diensten of website geeft u de toelating om uw persoonlijke informatie (zoals hieronder omschreven) te verzamelen, gebruiken en openbaar te maken in overeenstemming met de volgende modaliteiten en voorwaarden.

Dit Privacy-Beleid verduidelijkt hoe u ons kan contacteren als u vragen heeft of als u eender welke informatie die BRP ook over u bezit, wilt veranderen of verwijderen. We raden u ten zeerste aan om dit Privacy-Beleid grondig te lezen en bij te houden voor verdere raadpleging. 

Persoonlijke informatie

In het kader van dit Privacy-Beleid betekent, “persoonlijke informatie” informatie met betrekking op een identifieerbaar individu. 

Welke persoonlijke informatie verzamelen we

De verzamelde persoonlijke informatie kan ten minste onderstaande gegevens bevatten:

  • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in een niet-zakelijke context); en
  • Demografische informatie (zoals geslacht en taal). 

Manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke informatie om:

  • Onze diensten in interactieve communicatie op u persoonlijk af te stemmen;
  • Al het nodige te voorzien om al deze diensten te verstrekken;
  • Deze diensten te onderzoeken, ontwikkelen, beheren, beschermen en verbeteren;
  • U nieuwe producten en diensten die u kunnen aanbelangen aan te bevelen; en
  • Met u te communiceren en onze relatie met u te ontwikkelen en onderhouden. 

Als we uw persoonlijke informatie kenbaar maken

Behalve indien we hiervoor uw toestemming hebben, zullen we uw persoonlijke informatie niet verkopen, verlenen, ruilen, verhuren aan of met anderen.

BRP kan uw persoonlijke informatie delen met derden in onze overtuiging om u beter te helpen bij onze dienstverlening of om meerdere van bovenstaande doelstellingen te volbrengen.

Het is verboden dat dienstverleners uw persoonlijke informatie voor welk ander doel ook gebruiken dan voor de dienstverlening zoals voorzien en ze zijn verplicht de persoonlijke informatie openbaar gemaakt door BRP te beschermen en te behandelen in overeenstemming met de algemene privacy principes omschreven in dit Privacy-Beleid.

BRP behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie kenbaar te maken aan derden als dit wettelijk zo vereist wordt door wet, regelgeving, bevelschrift, borg, bevel van de rechtbank of als dit ons toelaat dit te doen.

BRP behoudt zich eveneens het recht voor om persoonlijke informatie kenbaar te maken of over te maken aan derden in geval van een voorgestelde of werkelijke aankoop, verkoop, (inclusief liquidatie, realisatie, forclusie of heriname) lease, merger , fusie of welke andere vorm van acquisitie, beschikbaarheid, transfer, overdracht of financiering van BRP of welk gedeelte ervan ook, of welk andere deel van het bedrijf of activa of aandelen van BRP of een afdeling ook, ten einde u van dezelfde producten en diensten te kunnen laten genieten via derden. 

Kennisgeving en instemming

BRP verzamelt alleen uw persoonlijke informatie als u hiermee vrijwillig instemt. Uiteraard vragen we uw toestemming voor het gebruik of openbaring van uw persoonlijke informatie op het moment dat we ze ontvangen. In bepaalde omstandigheden kan de toestemming pas gevraagd worden nadat de informatie werd ingewonnen, maar voor het gebruik ervan (bijvoorbeeld als we uw informatie wensen te gebruiken voor een doel dat niet eerder werd vastgesteld.)

De vorm van de toestemming die we zoeken, of het nu uitdrukkelijk of impliciet is, zal in grote mate afhangen van de gevoeligheid van de persoonlijke informatie en de redelijke verwachtingen van het individu in kwestie.

U kunt op welke moment dan ook uw toestemming intrekken, die onderworpen is aan contractuele beperkingen en bilijk beleid. Als u uw toestemming op welk moment dan ook wenst in te trekken, gelieve dan contact op te nemen met BRP op privacyofficer@brp.com of per post op Bombardier Recreational Products Inc., ter attentie van: Senior Legal Counsel-Privacy Offer, 726, St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0. We zullen u informeren over de implicaties van de intrekking van uw toestemming.

Als een voorwaarde voor de dienst of het product dat we leveren, zullen we u niet verzoeken om in te stemmen met de verzameling, gebruik of bekendmaking van informatie die verder reikt dan wat vereist is om de hierbij expliciet vermelde en legitieme doelen te vervullen dan waarvoor de informatie verstrekt is. 

Gebruik of kenbaar maken voor marketing doeleinden

Tenzij u uitdrukkelijk gevraagd heeft om geen marketing materialen te ontvangen, kunnen we uw persoonlijke informatie ook gebruiken (zonder deze kenbaar te maken) om bijkomende goederen, diensten of speciale aanbiedingen te promoten en aan de man te brengen die uitgaan van ons, onze dochterondernemingen of onze partnerbedrijven via direct marketing. We kunnen uw naam en emailadres overmaken aan deze dochterondernemingen of partnerbedrijven zodat ze u rechtstreeks promotioneel materiaal kunnen sturen.

U kunt ervoor kiezen niet toe te laten dat uw persoonlijke informatie gebruikt wordt of kenbaar gemaakt wordt voor direct marketing objectieven door contact op te nemen zoals hieronder omschreven (zie rubriek “Contact" en "Wijzigen of updaten van uw informatie”). 

Cookies

BRP gebruikt cookies om haar website en emailprogramma's te beheren. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen of op te slaan. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk op uw computer geplaatst wordt als u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie op te slaan om de weergave van uw website te beheren, zoals uw type web browser. Een cookie kan ook voorkeurinstellingen opslaan om uw websiteweergave erop af stemmen.

Cookies helpen ons beter begrijpen hoe de consumenten onze websites en emails gebruiken zodat we onze diensten in de toekomst beter kunnen uitbouwen. 

Hoe we uw persoonlijke informatie beschermen

BRP levert commercieel redelijke inspanningen om uw verzamelde persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies of onbevoegde toegang. Deze bescherming heeft betrekking op de informatie die zowel elektronisch als in materiële vorm is opgeslaan. Toegang tot uw persoonlijke informatie is verboden voor individuen die zakelijk belang hebben in overeenstemming met de reden waarvoor de informatie is verstrekt. Bovendien stelt BRP algemeen geaccepteerde veiligheidstechnieken in werking, zoals firewalls en procedures voor toegangscontrole ten einde uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies en onbevoegde toegang. 

Links naar derden websites

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Weet dat operators van gelinkte websites mogelijk ook persoonlijke informatie verzamelen (inclusief informatie die genereert wordt via cookies) als u verder surft naar hun websites. BRP is niet verantwoordelijk voor hoe deze derde partijen persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of kenbaar maken. Het is dus belangrijk dat u zichzelf vertrouwd maakt met hun Privacy-Beleid vooraleer u hen uw persoonlijke informatie verstrekt. 

Wijzigingen aan dit privacy-beleid

BRP behoudt het recht voor te allen tijde dit Privacy-Beleid te wijzigen zonder voorkennis. Het Privacy-Beleid kenbaar gemaakt op de website zal altijd onderhevig zijn aan het Privacy-Beleid op dat moment in werking. 

Contact, wijzigen of updaten van uw informatie

U kunt ons helpen om de correctheid van uw persoonlijke informatie te behouden door ons te berichten in geval van wijzigingen. Als u vragen heeft over het Privacy-Beleid van BRP of als u toegang wenst tot of verbeteren of updaten van uw informatie, kunt u ons op onderstaande gegevens bereiken:

E-mail: privacyofficer@brp.com

Post:
Bombardier Recreational Products Inc.
t.a.v: Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
Canada, J0E 2L0